שירות לקוחות - טופס העברת בעלות לאתר

העברת בעלות לאתר

טופס זה יופנה לבעלים החדש על מנת שימלא את פרטי הגורם המשלם העדכניים ולאחר מכן תתבצע העברת הבעלות על האתר לגורם שהוגדר על ידך. על מנת שנוכל לטפל בבקשתך דאג כי הגורם המקבל את האתר לידיו ימלא את הטופס הנידרש בקישור הבא :

עדכון פרטי תשלום